Ahonen
Jag/vi bor i
Uppskattat marknadsvärde
0 kr 25 000 000 kr
Nuvarande bostadslån
0 kr 25 000 000 kr
Hur mycket kapital vill du frigöra?

Frigjort kapital måste vara större än ditt nuvarande bostadslån

10 000 kr 16 250 000 kr
Vilka är dina driftkostnader per månad för boendet?
0 kr 50 000 kr
Uppskattad månatlig hyra kr
Total månadskostnad inklusive hyra och drift kr
Frigjort kapital efter återbetalning av eventuella lån kr
Loading